Кіровоградський обласний краєзнавчий музей був відкритий для відвідувачів у листопаді 1946 року, і одним із головних напрямків роботи музею стала методична допомога музейним закладам, що створювалися у повоєнні роки на території області. Відповідна підтримка надавалася шляхом виїздів наукових співробітників музею до районів, надання ними консультацій щодо створення музейних експозицій та виставок.
У 1962 році при обласному краєзнавчому музеї було створено науково-методичну раду, де розглядалися різні питання, пов’язані з науково-методичною роботою, а в 1967 році на допомогу народним музеям на базі Кіровоградського обласного краєзнавчого музею був створений методичний кабінет з науково-методичними посібниками та наочністю. Він став центром консультативної, аналітичної та видавничої діяльності музеїв області.
У 1975 році в обласному краєзнавчому музеї розпочинає роботу методичний відділ. Необхідність його створення була викликана тим, що музейні заклади області потребували повсякденної методичної і практичної допомоги.
Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм як методичним центром впроваджуються передові методики, триває постійний пошук нових форм функціонування музеїв. Щороку на рівні області проводяться семінари музейників, а новопризначені співробітники та директори музейних закладів регулярно проходять стажування на базі обласного краєзнавчого музею.
На сьогодні в області функціонує 141 музейний заклад, з яких 29 музеїв-юридичних осіб та 112 музеїв при підприємствах, організаціях та установах. В умовах децентралізації перед музейними закладами постає питання щодо збереження державної частини Музейного фонду України, що перебуває у регіональних закладах, забезпечення рівного доступу до культурних послуг, збереження закладів культури та оновлення змісту їх діяльності. З цією метою у 2019 році науково-методичним відділом було організовано та проведено обласний семінар-практикум «Музеї та виклики часу». Підготовлено методичні рекомендації для музеїв області: «Зміст експозиції базового районного музею», «Психологічні особливості роботи у музеї з людьми особливих фізичних потреб», інформаційну довідку «Актуальні питання діяльності музеїв на сучасному етапі».
Методистами також проводиться робота у напрямку широкого висвітлення та популяризації інформації про знакові освітні заходи, виставки, акції та проекти, що відбуваються на базі музейних закладів області за допомогою власних електронних ресурсів, а також через електронні ресурси Кіровоградського обласного краєзнавчого музею (офіційний веб-сайт та сторінка Кіровоградського обласного краєзнавчого музею у Facebook).
Протягом 2019 – 2020 років співробітниками відділу проводилася робота щодо організації звірення наявності предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду в музейних закладах області. З цією метою у 2019 році було організовано та проведено практикум з повного звірення наявності музейних предметів науково-допоміжного фонду з фондово-обліковою документацією та створено консультативну раду.
Науково-методичним відділом музею щорічно проводиться прийом, узагальнення та аналіз річної статистичної звітності музеїв – юридичних осіб та громадських музейних закладів області, за результатами яких видається брошура «Основні показники діяльності музейних закладів області».
З метою надання фахової консультативної і методичної допомоги, науково-методичним відділом у грудні 2020 року вперше був організований та проведений на платформі ZOOM обласний методичний онлайн-семінар Актуальні питання розвитку музейної справи», у рамках якого були розглянуті питання щодо особливостей діяльності музейних закладів області в умовах децентралізації та в умовах пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.
Враховуючи, що музейні заклади в умовах карантинних обмежень все частіше переходять на онлайн формати роботи з аудиторією, науково-методичний відділ Кіровоградського обласного краєзнавчого музею не став винятком і активно застосовує в своїй роботі сучасні дистанційні практики – перехід на електронний документообіг та використання сучасних систем відеозв’язку для комунікації з співробітниками музейних закладів.
Кіровоградський обласний краєзнавчий музей провідним методичним центром і співробітники науково-методичного відділу завжди готові поділитися своїм досвідом, знаннями та надати всебічну консультативну допомогу своїм колегам із інших музеїв області.і