21 – 23 червня в обласному краєзнавчому музеї пройшов перший потік музейно-археологічної практики студентів факультету історії, бізнесу, освіти, права Центральноукраїнський державний університет ім. В. Винниченка.
Керівник практики, заступник директора з обліку і збереження музейних цінностей Павло Рибалко ознайомив майбутніх істориків з археологічною експозицією музею, де представлені предмети матеріальної культури давніх народів, які населяли територію нашого краю.
Практична частина занять протягом 3-х днів включала ознайомлення з археологічними матеріалами, які надійшли до фондів краєзнавчого музею у 2019-му році та мають безпосереднє відношення до скіфської культури. Кожен зі студентів опрацював фрагменти стінок давньої амфори та скіфської кераміки місцевого походження, зробив їх атрибуцію та науковий опис (загалом близько 150 одиниць).
Також під час практики студенти більше дізналися про археологічні дослідження, які останнім часом проводилися на території колишньої земляної фортеці у місті Кропивницькому, та про історію музею на виставці «Від колекції з реалки до провідної інституції в області».
Щиро дякуємо студентам за допомогу, а проректору університету Ірина Козир за ґрунтовну підготовку майбутніх фахівців.