03 березня 2021 р. об 11:00 у приміщенні Кіровоградського обласного краєзнавчого музею відбулася презентація виставки фоторепродукцій картин «Війна за свободу Болгарії 1877-1878 рр. у творах художників ХІХ-ХХІ ст. та спогади про війну її учасника Миколи Садовського».
У вступному слові старший науковий співробітник відділу історії Алла Забабуріна зазначила, що захiд проводиться з метою збереження iсторичної пам’ятi про подiї росiйсько-турецької вiйни 1877-1878 рр. та участi у нiй болгарського i українського народiв. Вiйна стала передумовою для здобуття незалежностi Болгарiєю та iншими країнами Балканського пiвострова, народи яких сьогоднi компактно проживають на територiї Кiровоградської областi. В apмії Російської імперії була велика кiлькiсть солдат з України. Серед учасникiв подiй 1877-1878pp. – наш земляк, видатний режисер та актор, один iз корифеїв українського театру – Микола Карпович Садовський.
Згодом він написав «Спомини з росiйсько-турецької вiйни 1877-1878 рр.», що були опублiкованi у 1917 роцi. Один з примiрникiв видання зберiгається у фондах обласного краєзнавчого музею. Також подiї вiйни знайшли вiдображення у творчостi видатних митцiв, зокрема Василя Верещагіна, Петра Оссовського та інших.
Пiд час вiдкриття виставки старший науковий співробітник науково-методичного сектору Колесніченко Владислав зауважив: «…подiї вiйни 1877-1878 poків стали спiльною сторiнкою в icторії багатьох народiв. З часом кожному iз них вдалося створити та розбудувати власну незалежну державу. Сьогоднi ми вiдкривасмо виставку, яка й поєдну в собi iсторiю болгар та українцiв очима її учасникiв та митцiв».
На початку заходу кандидат історичних наук, старший викладач ЦДПУ ім. В. Винниченка Вікторія Безверха виступила з доповіддю «Росiйсько-турецька вiйна 1877-1878 рр. очима нашого земляка Миколи Садовського». Представлена розповiдь стосувалася перебігу воєнних дій, вiйськових операцiй та життя на фронтi солдат i самого автора споминiв. Спогади Миколи Садовського розкривають людський вимiр вiйни, у них вiдображенi людськi страхи, переживання, побутовi умови i трагедiя людини на вiйнi.
Завідувачка філією Кіровоградського обласного краєзнавчого музею – заповідником – музеєм І.К. Тобілевича (Карпенка-Карого) Хутір Надія Тетяна Кравченко розповіла нам про саму постать Миколи Садовського, його життя і творчість, участь у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр., роль у становленні українського театру.
З вітальним словом звернулася до всіх присутніх голова центру розвитку національних культур «Єдина родина» Олена Арутюнян, яка наголосила на постійній тісній співпраці з представниками болгарського осередку Кіровоградщини.
Завершився захiд виступом керiвника Кiровоградського обласного «Об’єднання болгар «Нашите хора» Сергія Осадчого «Російсько-турецька вiйна 1877-1878 рр. в icтopiї Болгарiї та болгарського народу». Закцентувано увагу на тому, що Болгарiя вдало скористалася полiтичними та вiйськовими iнтересами Росiйської імперії на Балканах. В результатi чого на початку ХХ столiття отримала полiтичну та нацiональну незалежнiстъ.
На заході урочисто виступили солісти Ростислав Климишин, Галина Димура та скрипалька Катерина Місько.
Захiд зiбрав представникiв діаспори болгар у Кіровоградській області, краєзнавцiв, письменників, спiвробiтникiв Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, студентiв i викладачiв Центральноукраїнського державного педагогiчного унiверситету iм. В. Винниченка та вcix небайдужих до icтopiї.
Виставка розрахована на широке коло відвідувачів усіх вікових категорій: учнів, студентів, науковців, краєзнавців та інших.