Музейникам

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

роботи музейних закладів Кіровоградської області

за 2016 рік

Про підсумки роботи музеїв

Кіровоградської області у 2016 році 

(порівняльно-довідковий матеріал)

УВАГА!

Обласна науково-практична конференція 
«Природничо-наукові дослідження Кіровоградської області: музеєзнавчі аспекти»

 Конференція відбудеться з 9.00 21 квітня 2017 року
в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї.

  

конференция

     

    button download

КОДЕКС МУЗЕЙНОЇ ЕТИКИ ВІД ICOM

 Враховуючи, що періодично виникає потреба у звернення до Кодексу музейної етики, публікуємо його зміст для ознайомлення, нагадування та використання професійним середовищем. Ця редакція була затверджена ХХІ-ю Генеральною Асамблеєю Міжнародної ради музеїв ІСОМ 8 жовтня 2004 року в Сеулі (Республіка Південна Корея).

МУЗЕЇ, ЗАПОВІДНИКИ, ЗАКЛАДИ МУЗЕЙНОГО ТИПУ УКРАЇНИ ВІДКРИТІ ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ
Актуалізація переліку та контактів

До уваги музейних працівників!
НОВА ІНСТРУКЦІЯ 

 MinKult_uk.gif

На сайті Міністерства культури України опублікована "Інструкція з організації обліку музейних предметів" (2016р.) 

Прохання організувати вивчення та привести облік фондів до вимог Інструкції. Коментар до Інструкції дивитись на сайті "Музейний простір України"

58192526.jpg

з/п Назва документа Дивитись / завантажити
1. Методичні рекомендації «Ведення фондово-облікової документації у музеях, що працюють на громадських засадах». Кіровоград, 2009 button_download.png
2. «Вимоги щодо заповнення науково-уніфікованого паспорта на музейні предмети (рухомі), які входять до складу державної частини Музейного фонду України» button_download.png
3.  Форма № 4-ф (річна) затверджено наказ міністерства культури і туризму України від 27.08.2007 № 50 «Звітність звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що містяться в музейних предметах» button_download.png
4. Вимоги щодо заповнення форми 8-НК button_download.png
5. ФОРМА «Звіт про роботу громадських музеїв» button_download.png
6. ПЕРЕЛІК питань, які необхідно висвітлити у текстовому звіті музею – юридичної особи, про роботу у звітному році button_download.png
7. Таблиця по кадрам (звітність) button_download.png
8. Фондова робота. Документація button_download.png
9. Методичні рекомендації «Приведення правового стану музеїв у відповідність до вимог чинного законодавства. Механізм оформлення документів на право постійного користування земельною ділянкою, на якій розташований музей». Кіровоград, 2002 button_download.png
10. Методичні рекомендації «Створення експозиції «Відображення доби козацтва на території краю» в експозиціях музеїв різних форм власності». Кіровоград, 2002 button_download.png
11.  Методичні рекомендації «Вимоги до текстово-анотаційного матеріалу в експозиціях музеїв різних форм власності у світлі державної мовної політики». Кіровоград, 2003 button_download.png
12.  Методичні рекомендації «Відображення подій 1917-1923рр.. на території краю в експозиціях музеїв різних форм власності». Кіровоград, 2003 button_download.png
13. Методичні рекомендації «Шляхи отримання грантів благодійних фондів музейними закладами області». Кіровоград, 2003 button_download.png
14.  Методичні рекомендації «Створення виставок "Становлення державності України" в музеях, що працюють на громадських засадах». Кіровоград, 2003 button_download.png
15. Методичні рекомендації «Створення експозицій народного мистецтва та художніх промислів у музеях різних форм власності». Кіровоград, 2004 button_download.png
16. Методичні рекомендації «Створення виставок «Відображення подій ІІ-ї Світової війни в музеях різних форм власності». Кіровоград, 2004 button_download.png
17. Методичні рекомендації «Надання платних послуг музеями-юридичним особами». Кіровоград, 2004 button_download.png
18. Методичні рекомендації «Методика звірення музейних предметів з фондово-обліковою документацією у музеях області». Кіровоград, 2004 button_download.png
19. Методичні рекомендації «Створення експозиції «Відображення руху опору на території краю у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у музеях різних форм власності». Кіровоград, 2005 button_download.png
20. Методичні рекомендації «Найбільш уживані музейні терміни». Кіровоград, 2006 button_download.png
21. Методичні рекомендації з питань проведення другого етапу інвентаризації музейного фонду. Кіровоград, 2006 button_download.png
22. Методичні рекомендації з питань проведення другого етапу інвентаризації музейного фонду. Кіровоград, 2006 button_download.png
23. Методичні рекомендації «Сучасні вимоги до екскурсійної роботи музеїв та шляхи їх реалізації». Кіровоград, 2007 button_download.png
24. Методичні рекомендації «Законодавчі акти при організації діяльності у сфері сільського зеленого туризму». Кіровоград, 2007 button_download.png
25. Методичні рекомендації «Сучасні вимоги до охорони і зберігання музейних колекцій». Кіровоград, 2007 button_download.png
26. Методичні рекомендації «Сільський зелений туризм та шляхи його взаємодії з музейними закладами». Кіровоград, 2007 button_download.png
27. Методичні рекомендації «Сільський зелений туризм та шляхи його взаємодії з музейними закладами». Кіровоград, 2007 button_download.png
28. Музейна програма «Віконце в історію». Кіровоград, 2008 button_download.png
29. Методичні рекомендації «Основні вимоги до складання територіальної та міської геральдики». Кіровоград, 2008 button_download.png
30. Методичні рекомендації «Основні вимоги до складання територіальної та міської геральдики». Кіровоград, 2008 button_download.png
31. Методичні рекомендації «Становлення державності України" в музеях різних форм власності». Кіровоград, 2009 button_download.png
32. Методичні рекомендації «Найбільш уживані музейні терміни» 2 частина. Кіровоград, 2010 button_download.png
33. Методичні рекомендації «Сучасні вимоги до створення музейних експозицій та наукової документації до них». Кіровоград, 2011 button_download.png
34. Методичні рекомендації «Сучасні вимоги до науково-дослідницької діяльності музеїв, види документації». Кіровоград, 2012 button_download.png
35. Методичні рекомендації "Сучансі PR-заходи музейних закладів". Кіроовград, 2014 button_download.png 
36. Методичні рекомендації "Сучасні вимоги до охорони і зберігання музейних колекцій". Кропивницький, 2016 button_download.png 

документи  


з/п

Назва
документа

Номер 
та дата реєстрації

Дивитись/
завантажити

1 Наказ Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України з урахуванням вимог Закону України "Про позашкільну освіту" № 640
від 04.09.2006р.
button_download.png
2 Інструкція з організації обліку музейних предметів Наказ Міністерства культури України 21.07.2016 року №580, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за №1129/29259 button_download.png
  Додаток 1   button_download.png
  Додаток 2   button_download.png
  Додаток 3   button_download.png
  Додаток 4   button_download.png
  Додаток 5   button_download.png
  Додаток 6   button_download.png
  Додаток 7   button_download.png
  Додаток 8   button_download.png
  Додаток 9   button_download.png
  Додаток 10   button_download.png
 3 Закон України про музеї та музейну справу Вводиться в дію постановою ВР 250/95-ВР від 29.06.1995р., ВВР, 1995 №25, ст.19 button_download.png
 4 Закон України про внесеня змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури ВВР, 2016, № 10, ст.103 button_download.png
 5 Закон України про культуру  ВВР, 2011р., №24, ст.168 button_download.png
 6 Постанова  "Про затвердження переліку музеїв, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України № 209 (Київ)
від 2 лютого 2000р. 
button_download.png
 7 Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та організацій, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України» №1766
від 29 листопада 2000р.
button_download.png
 8 Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Положення про Музейний фонд України» № 1147
від 20 липня 2000р.
button_download.png
 9 Положення п ро фондово-закупівельну комісію музею
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства культури України  від 21 березня 2016 року №144 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2016 р.
за № 533/28663
button_download.png
 10 Постанова Кабінету Міністрів України  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року №1271»
№ 493
від 12 липня 2017р.
button_download.png