Нормативно-правові акти

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

роботи музейних закладів Кіровоградської області

за 2016 рік

1т