Видання

bukl24 01

Черговий випуск «Краєзнавчого вісника Кіровоградщини» традиційно містить низку цікавих досліджень краєзнавців області. Зокрема, це публікації "Из прошлаго..." (підготовлена К.Шляховим) та "Вятський засланець" (підготовлена В.Шкодою), інформації про археологічні знахідки, про другі "Куценківські читання". Зацікавлять читача також хроніка культурно-мистецьких подій краю.

Редакційна рада: Бабенко О.О., Гайда Л.А., Григор'єва Т.А., Долгіх М.В., Тупчієнко М.П., Шляховий К.В. (голова редакційної ради), Янчуков С.М. (відповідальний редактор).

© Ідея проекту: Шляховий К.В., Гайда Л.А., Григор'єва T.A., 2006
© Художнє оформлення: Шляховий К.В., Висоцька C.O., 2009
© Оригінал-макет: Центрально-Українське видавництво, 2009

 

Краєзнавчий вісник Кіровоградщини
Випуск 3
Зміст

 

 

ЧАСТИНА І. СПАДЩИНА

 

Из прошлаго города Елисаветграда и его бывшей провинции

Шляховий К.В. З минулого

 

ЧАСТИНА II. DOKUMENTUM

 

Долгіх М.В. Діяльність С.О. Пузенкіна в контексті музичної культури Єлисаветградщини XX ст.

Грицайова З.М. Книга шлюбних опитів єдиновірської Покровської церкви м. Єлисаветграда

 

 

ЧАСТИНА ІII. MEMORIA

 

Шкода В. Є. Розділ з нарису-есе «Жив такий лікар». Вятський засланець

Чумаченко A.M. Окремі факти з життя моєї матері - Домніки Олімпіївни Пашкевич-Чумаченко (1898-1956)

 

ЧАСТИНА IV. EXPEDITIO

 

Собчук В.В., Шульженко В.В. Трипільське поселення-гігант Небелівка на Кіровоградщиніії

 

ЧАСТИНА V. CONFERENTIA

 

Білошапка В.В. З історії краєзнавчих досліджень в Олександрівському районі наприкінці 1940-х - на початку 1970-х років

Вогульський А.А. З досвіду роботи над томом "Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область"

Когут В.Я. "Я люблю Вас, люди!" (Життєвий і творчий шлях І.П. Оліфіренка)

Надєждін A.M. Народні мотиви в образотворчому мистецтві Кіровоградщини кінця 1960-х - початку 1970-х рр.

Петренко І.Д. Фізичний та моральний терор більшовицької влади щодо селян Кіровоградщини під час здійснення «політики колективізації та ліквідації куркульства як класу»

Ревва Т.М. Письменник, громадський діяч Володимир Гаранін

Рибалко П.П. Федір Сарана - бібліограф Юрія Яновського

Чорний О.В. Село Красносілля в роки Другої світової війни (1939-1945)

Шевченко С.І. Україніка краю у книгнах Леоніда Куценка (1990-і pp.)

 

ЧАСТИНА VI. CHRONIKA

 

Бабенко О.О., Гайда Л.А. Хроніка найвизначніших подій купьтурно-мистецького життя Кіровоградщини за 2008 рік