Видання

bukl07 01

Видання наукового характеру. Включає упорядковані за напрямками та темами наукові доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції, інформаційні повідомлення. Конференція проведена Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм у листопаді 2006 року. Надруковано у ПП "Поліграф - Терція", м.Кіровоград у 2006 р. Упорядник видання - заступник директора обласного краєзнавчого музею по науковій роботі Світлана Едуардівна Колесник.

 

Зміст збірника доповідей науково-практичної конференції
"Національні культури у процесі формування української нації"

 

Розділ І. Загальнолюдські та етнонаціональні культурні цінності

Татарин Я.Г. Феномен національної філософи і відображення в ній "національного" та загальнолюдського"

Скловський І.3. Українське суспільство і філософсько-історичне пізнання цивілізованої етносоціальної концепції

Аболмасова О.П. Культурна спадщина. Сутність поняття та соціальне значення

Павченко В.М. Соціокультурний феномен "нової людини" в контексті українських реалій ліберальної епохи

Янишевська Є.І. Катастрофа європейського єврейства (холокост). Загальні дані.

 

Розділ II. Етнокультури та їх роль у становленні української нації

 

Кротон О.І. Болгарські поселення на території сучасної Кіровоградщини

Шляховий К.В. Архімандрит Софроній Добрашевич і новосербський монастир

Гриневич О.В. Єврейські літератори-миколаївці

Нестеренко В.І. Наукові та культурно-просвітницькі здобутки родини Мечникових на Черкащині

Ганницький С.Г.  Життя і наукова діяльність професора Київського і Краківського університетів Ісидора Коперницького (1825-1891)

Классова О.А. Особливості походження власних імен і прізвищ та території Єлисаветградщини наприкінці XVIII - на поч. XX ст. у результаті процесів асиміляції

Колесник С.Е. Кіровоградщина -- унікальний історичний центр багатопластової культури. Народні промисли та ремесла

Гаврилова В.В. Загальнолюдські культурні і моральні иінності в програмі з народознавства "Століття над Південним Бугом"

Савенко Н.О. Надгробні унікуми селищних цвинтарів Горлівки - культурно-історичні локуси сучасного міста

 

Розділ III. Соціально-екномічні, політичні та етнонаціональні чинники буття українського народу у минулому та в сучасних глобальних процесах

 

Шевченко С.І. Польський вектор у міжнародних освітянських зв'язках Кіровоградщини на рубежі ХХ-ХХІ століть

Супрун Т.Ю. Роль Полтавського губернського земства в розвитку етнокультури краю

Митрофаненко Ю.С. Фрагменти життя єврейської громади м.Єлисаветграда в епоху революцій (1917-1919 рр.)

Маршанін А.В. Коренізація євреїв на Зінов'євщині

Василевич С.В. Національна господарсько-економічна культура як соціально-економічний чинник буття українського народу в сучасних глобальних процесах

Пасічник Л.М. Поляки Кіровоградщини в роки сталінських репресійсник.