Видання

bukl26 01

Автори - упорядники: А.В.Пивовар, О.І.Пєший, К.В.Шляховий. - К.: Академ-періодика, 2010. - 620 с. У виданні представлено цілісні описи фондів земельних банків Новоросійського краю другої половини XIX - початку XX ст., зосереджених в обласних архівах Одеси, Дніпропетровська та Кіровограду, що відбивають конкретний хід розвитку земельних відносин пореформеного періоду як у межах території сучасної Південної України, включаючи Крим, так і у суміжних регіонах Поділля та Молдови.

 

© Державний архів Одеської області, 2010
© Державний архів Дніпропетровської області, 2010
© Державний архів Кіровоградської області, 2010
© Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, 2010
© А.В.Пивовар: передмова, узагальнення, 2010
© О.І.Пєший: опрацювання документів, 2010
© К.В.Шляховий: опрацювання документів, 2010